ZAPEWNIENIE NIEZAWODNOŚCI I ORGANIZACJA DIAGNOSTYKI LINIOWEJ CZĘŚCI GŁÓWNEJ RURY

W ramach międzyrządowego programu naukowo-technicznego „Wysoce niezawodny transport rurociągowy” trwają prace nad stworzeniem zintegrowanego systemu diagnostycznego, który realizowany jest poprzez utworzenie jasno zorganizowanego systemu nadzoru technicznego nad rurociągami od projektu do unieszkodliwienia.

Zapewnienie niezawodności systemów rurociągowych jest złożonym i złożonym zadaniem. Jego rozwiązanie zależy od jakości użytych materiałów, poziomu projektu i badań oraz prac budowlanych, doskonałości technicznego systemu operacyjnego.

Ogólny zakres prac mających na celu określenie początkowej i końcowej trwałości, przeżywalności i bezpieczeństwa rurociągów wysokiego ryzyka obejmuje monitorowanie etapów projektowania, produkcji, testowania i eksploatacji.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *